Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Aydınlatma

www.tekza.com.tr web sitesini ziyaret ettiğinizden ve hizmet ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Gizliliğiniz bizim için önemlidir ve sitemizi ziyaret ederken kendinizi güvende hissetmenizi istiyoruz. www.tekza.com.tr web sitesine yapılan ziyaretler sırasında toplanan, işlenen ve kullanılan kişisel verilerinizi korumaya özen gösteriyoruz.

www.tekza.com.tr Web Sitesine Girerek Bu Gizlilik Bildirimini Kabul Etmiş Olursunuz

Bu bildirimi ve aşağıda açıkladıklarımızı kabul etmiyorsanız, www.tekza.com.tr web sitesinin sayfalarına devam etmeyiniz. Aksi takdirde Tekza Teknik Hırdavat olarak sorumluluk kabul etmediğimizi sizlere bildirmek isteriz.

Bu Bildirimin Amacı ve Kapsamı Nedir?

Tekza Teknik Hırdavat, www.tekza.com.tr web sitesini kullanan kişilerden topladığımız kişisel bilgileri korumaya kararlıdır. Buna göre, www.tekza.com.tr web sitesi kullanıcıları tarafından nasıl ve ne tür verilerin toplanacağını ve verileri nasıl toplayabileceklerini, paylaşabileceklerini veya açıklayabileceklerini açıklamak için bu bildirimi geliştirmiştir. Tekza Teknik Hırdavat, ayrıca verilerinizi güvende tutmak için alınan makul önlemleri de ana hatlarıyla belirtir.

Bu bildirim, www.tekza.com.tr web sitesini kullanarak Tekza Teknik Hırdavat tarafından edinilen her türlü bilgi için geçerlidir. www.tekza.com.tr web sitesi üzerinden ("Üçüncü Taraf Siteleri") başkaca sitelere bağlanabilirsiniz, Tekza Teknik Hırdavat ile bağlantısı olmayan, üçüncü şahıslar tarafından kontrol edilen hiçbir internet sitesi için geçerli olmadığını bildiririz. Tekza Teknik Hırdavat’ın üçüncü taraf sitelerinin içeriğinden veya gizlilik uygulamalarından hiçbir şekilde sorumlu olmadığından ve bu konuda herhangi bir etkisi olmadığından, lütfen üçüncü taraf sitelerinin gizlilik bildirimlerini inceleyin.

Bu bildirimin şartları müşteri gizlilik bildirimleri ve geçerli tüm zorunlu kanunlara ve yasalara bağlıdır.

İlkelerimiz:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun veya KVK Kanunu") ve düzenlemelerde uyulması zorunlu ilkeler Tekza Teknik Hırdavat bünyesinde benimsenmiş ve uygulanmaktadır.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Tekza Teknik Hırdavat nezdinde işlenen her türlü kişisel veri hukuka uygun olarak işlenir, dürüstlük ilkesinden taviz verilmez.

Doğru ve gerektiğinde güncel olma: işlenen tüm kişisel verilerin işleme esnasında bütünlüğü korunur, kişisel verilerde gerçekleşebilecek olası değişiklikler işlemenin niteliğine göre ihtiyaç esnasında veya öncesinde güncellik kontrolü yapılır.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Bu bildirimde de belirtildiği üzere kişisel veriler önceden bildirilen meşru amaçlar için işlenir, amaçlarımızda bir değişiklik veya güncelleme olması durumunda veri sahibinden mutlaka onay alınır.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Tekza Teknik Hırdavat, kişisel veri işlemede amaçlanan kullanım dışına çıkılmaz, bunun temini için düzenli ve planlı izleme gözden geçirme ve denetim süreçleri işletilir.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Tekza Teknik Hırdavat bünyesinde işlenen kişisel veriler meşru menfaatler çerçevesinde, yasal düzenlemeler, yerel ve uluslararası hukuk, müşteri sözleşmeleri, genel teamüllerle belirlenmiş sınırlı sürelerde veriler saklanır. Olası hatalı silmelerin ve sistem sürekliliğinin sağlanması için belli bir güvenlik marjında sürenin sonlanması durumunda veriler silinir veya imha edilir.

Sizden Hangi Bilgileri Ne Amaçla Topluyoruz?

www.tekza.com.tr web sitesini ziyaret ettiğinizde, web sunucumuz ziyaretinizle ilgili ayrıntıları otomatik olarak kaydeder (örneğin, IP adresiniz, bizi ziyaret ettiğiniz web sitesi, kullanılan tarayıcı yazılımı türü, gerçekte ziyaret ettiğiniz www.tekza.com.tr web sitesi sayfaları, ziyaretinizin tarihi ve süresi).

Buna ek olarak, www.tekza.com.tr web sitesi aracılığıyla sağladığınız kişisel bilgileri (örneğin; isim, adres, e-posta adresi, telefon/faks numarası) sitemizde yer alan iletişim formu doldurup tarafımıza göndermeniz halinde toplar.

Tekza Teknik Hırdavat kişisel verilerinizi;

 • * www.tekza.com.tr web sitesinin teknik yönetimi, araştırma ve geliştirme amacıyla,
 • * Müşteri ve kullanıcı yönetimi ve pazarlama için,
 • * Hizmetlerimiz ve ürünlerimizden yararlanabilmeniz amacıyla,
 • * İşbu bildirimde aksi belirtilmeyen ve Kanun çerçevesinde yasaklanmamış diğer amaçlar için kullanacaktır.

Tekza Teknik Hırdavat, kişisel verileri kullanımında yürürlükteki kanun ve düzenlemelere saygı duyar.

Sizden Bilgiyi Nasıl Toplar ve Depolarız?

Tekza Teknik Hırdavat, ziyaretçilerin www.tekza.com.tr web sitesini nasıl kullandığını anlamak için yukarıda belirtildiği gibi bilgi toplamak için çerezler veya etiketler gibi izleme teknolojilerini kullanır (bkz: "Sizden hangi bilgileri topluyoruz?").

İzleme teknolojisi, örneğin, geçmişte bilgisayarınız ile bizim aramızda herhangi bir temas olup olmadığını tespit ederek ve www.tekza.com.tr web sitesinin en popüler bölümlerini tespit ederek, www.tekza.com.tr web sitesinin kullanılabilirliğini yönetmemize ve geliştirmemize yardımcı olur.

Çerez ayarlarınızı kaydettiğinizde, www.tekza.com.tr web sitesine gelecekteki ziyaretleriniz için de geçerli olmalıdırlar. Bununla birlikte, Tekza Teknik Hırdavat'ın kontrolü dışındaki teknik nedenlerle bu garanti edilemez. Örneğin, tarayıcınızı sıfırlarsanız, çerezlerinizi silin veya www.tekza.com.tr web sitesine başka bir tarayıcıdan veya cihazdan erişin, çerez ayarlarınız kaybolabilir. Yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uymak için, www.tekza.com.tr web sitesini ilk ziyaret ettiğinizde çerez ayarlarınızı onaylamanız istenebilir. Çerez ayarlarınızı otomatik olarak yapmanız gereken bir ülkedeyseniz, gelecekteki bir ziyarette tekrar ayarlamanız istenebilir.

Çoğu durumda, tarayıcınızı kullanarak izleme teknolojilerini de kontrol edebilirsiniz. Lütfen tarayıcı ayarlarınızın mümkün olduğunda izleme teknolojileri (çerezler gibi) hakkında uyarılmak isteyip istemediğinizi veya kabul edip etmediğinizi yansıttığından emin olun. Tarayıcınızın belirli özellikleri ve bunların nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar genellikle tarayıcınızın kılavuzunda veya yardım dosyasında bulunabilir.

İzleme teknolojilerinin reddedilmesi veya devre dışı bırakılması, www.tekza.com.tr web sitesi tarafından sunulan hizmetlerin azalmasına veya www.tekza.com.tr web sitesinin bazı bölümlerinin artık doğru şekilde çalışmamasına neden olabilir.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Kullanırız?

Belirli bir amaç için kişisel bilgi toplandığı durumlarda, işle ilgili meşru veya yasal gerekçelerle saklanması gerekmediği sürece, bilgiler söz konusu amaç için gerekli olandan daha uzun süre tutulmaz. Bilgilerin yanlışlıkla veya kötü niyetli olarak ortadan kaldırılmasını önlemek amacıyla, bilgilerin canlı sistemlerden silindiğinde, kalan yedek kopyaları sunuculardan/yedekleme ortamlarından hemen silinmez veya bilgiler yedek sistemlerden kaldırılmaz, bunun için şirketimiz saklanmasına ihtiyaç duyulmayan kişisel veriler silinir.

www.tekza.com.tr Web Sitesinden Toplanan Verilerinizi Kime Açıklıyoruz?

Bilgilerinizi, yürürlükteki herhangi bir yasa, yönetmelik, mahkeme kararı veya resmi talep doğrultusunda veya düzenleyici diğer otoriteler tarafından verilen herhangi bir kılavuzun amaçları doğrultusunda veya yürürlükteki yasaların gerektirdiği, izin verdiği benzer süreçler doğrultusunda devlet kurumlarına, düzenleyici makamlara veya diğer kişilere de aktarabiliriz.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Tekza Teknik Hırdavat, Türkiye merkezli bir şirkettir, bilgi teknolojileri hizmetlerinin sunumu, bilgi teknolojileri altyapı ve uygulama desteğinin ve sürekliliğinin sağlanması maksadıyla kişisel bilgiler Türkiye Cumhuriyeti dışındaki sunuculara veya başka ülkelerdeki güvenilir üçüncü taraflara, KVK Kanunu'nda düzenlenen şartlarla aktarılabilir.

Kişisel verilerinizin üçüncü bir şahısla/tarafla paylaşılması halinde, söz konusu kişilerin bilgilerinizin güvende tutulması, istismara karşı korunması için her türlü makul önlemin alınması ve sadece bu Gizlilik Bildirgesi, KVK Kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak kullanmasını sağlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğimizi bildiririz.

www.tekza.com.tr Web Sitesi Aracılığıyla Toplanan Verilerinizi Korumak İçin Hangi Güvenlik Önlemlerini Aldık?

www.tekza.com.tr web sitesi aracılığıyla, Tekza Teknik Hırdavat tarafından toplanan kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, yanlış kullanım, kayıp veya yıkıma karşı korumak için makul güvenlik önlemleri uygulamıştır.

İnternet Üzerinden Veri Gönderirken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İnternet genellikle güvenli bir ortam olarak kabul edilmez ve internet üzerinden (örneğin, www.tekza.com.tr web sitesinden veya elektronik mesaj yoluyla) gönderilen bilgilere, yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından erişim sağlanabilir. Hem gönderici hem de alıcı aynı ülkede bulunsa bile, internet üzerinden gönderilen bilgiler uluslararası sınırlar boyunca iletilebilir ve ülkenizdeki olduğundan daha düşük veri koruma seviyesine sahip bir ülkeye iletilebilir.

İnternet üzerinden Tekza Teknik Hırdavat'a bilgilerinizi aktarırken, bilgilerinizin güvenliği konusunda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmediğimizi lütfen unutmayın. Gizliliğinizi korumak için, uygun gördüğü durumlarda Tekza Teknik Hırdavat ile başka bir iletişim aracı seçebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Google Analytics

www.tekza.com.tr web sitesi, Google tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanır. Google Analytics, web sitesinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını analiz etmelerine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan "çerezleri" kullanır. Tanımlama bilgisi tarafından web sitesini kullanımınız hakkında oluşturulan bilgiler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunucularda iletilir ve saklanır.

IP-anonimleştirmenin bu web sitesinde aktif hale getirilmesi durumunda, IP adresiniz Avrupa Birliği Üye Devletleri veya diğer ülkelerdeki Avrupa Ekonomik Bölgesi Anlaşması kapsamında kesilecektir. Sadece istisnai durumlarda, tüm IP adresi ilk önce ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve burada kesilir. IP anonimleştirme bu web sitesinde etkindir. Google, bu bilgileri, web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi işletmecileri için web sitesi etkinliği hakkında raporlar toplamak ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla bu web sitesinin operatörü adına kullanacaktır. Tarayıcınızın Google Analytics kapsamında taşıdığı IP adresi, Google tarafından tutulan diğer verilerle ilişkilendirilmez. Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın.

Mevcut web tarayıcınız için Google Analytics tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek geleceğe yönelik Google Analytics tarafından izlenmekten de vazgeçebilirsiniz.

Çerez Bildirimi

Kullanıcı dostu, güvenli ve etkili bir web sitesi sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Varsayılan olarak, bu web sitesindeki çerez ayarları "Tüm çerezlere izin ver" olarak ayarlanmıştır. Devam ederseniz, bunu onaylamış olursunuz. Gizlilik ve çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen Çerez politikası bilgi sayfamızı ziyaret edin.

Haklarınız ve İrtibat Bilgileri

Uygulanabilir yasa veya düzenlemelerin izin verdiği yerlerde:

 • * Kişisel verilerinizi tutup tutmadığımızı kontrol etmek,
 • * Kişisel verilerinizin bir kopyasını size vermemizi istemek, veya
 • * Yanlış olan kişisel verilerinizi düzeltmemizi istemek,
 • * Kişisel verilerinizin herhangi birini silmemizi istemek.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili bir talebiniz olursa, lütfen aşağıdaki adrese bir mektup gönderin:

Ticaret Unvanı: TEKZA TEKNİK HIRDAVAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Adres: Murat Mah. Büyük Coşkun Sok. No: 1/7 Bayrampaşa - İstanbul

Kişisel Verisi İşlenen Sizlerin, "İlgili Kişi" Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

6698 No.lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca bize yazılı olarak başvurarak kişisel verilerinizin;

 • * İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • * İşlenmişse bilgi talep etme,
 • * Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • * Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 • * Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • * Kanun'a aykırı olarak işlenmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • * Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Aydınlatma Bildiriminde Yapılacak Değişiklikler

Şirketimizin kişisel veri işleme amaçlarında olabilecek değişiklikler, KVK Kanunu'nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler ve/veya Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.